www.lekarzpsychiatra.bielsko.pl - Specjalista psychiatra lekarz med. Barbara Rutkiewicz, Bielsko-Biała